Zlavovy kupon akciove naradie, Vsetkovyhodne kupon